(
Gelegenheidsdichter.nl

Met kleinzoon Job

Inspiratie

De dichter laat zich gaarne inspireren. En gaat dus soms bij meesters op bezoek. Maar wat hij bij zijn werk niet kan ontberen: Jaap Bakkers Nederlands rijmwoordenboek

Favorieten

Bewonderde gedichten

Website

Behalve het maken van gedichten is de dichter ook geinteresseerd in het ontwerpen en redigeren van websites. Andere voorbeelden van zijn hand:

Wie is die dichter dan?


Bijgaande gedichtjes lichten een tipje van de sluier:

Middelbaar onderwijs
(ollekebolleke)

Zes jaar gymnasium
Hendrik werd toentertijd
grondig doordrenkt
met klassieken en taal

Kreeg van het metrische
Volcontinubedrijf
Van die Homerus
Voor eeuwig een kwaal

Hulde aan Holbe
(dizaine)

Ik had op school een leraar Nederlands
Zo'n leraar die je altijd bij zal blijven
Bij mij zouden zijn lessen gaan beklijven
En ook de poëzie gaf hij een kans

Hij las met ons steeds een complex gedicht
En vroeg de klas daarna de tekst te duiden
Wij bleken slechts de klok te horen luiden
Maar hem verscheen des dichters ware licht

Toch legde zo die beste Meindersma
de basis voor mijn Ars Poetica

Plat Haags
(snelsonnet)

Ik doet vekansiewerruk bè de Hus:
Onbètkoek zage en op bande pleure
Met wève die een pubâh late kleure
En die heil andâhs lulle as me zus

Dat ik van hùis ùit hieâh nie ben gebore
Da ken gein Hageneis nâh amme hore  

Hus was de grote broodfabriek in de Haagse Schilderswijk, waar in de 60-er jaren nog onvervalste autochtone Haagse meiden aan de lopende band stonden. Een cultuurschok, maar ook een opwindende leeromgeving voor een scholier met interesse in taal en in het échte leven.

Praktische studie
(limerick, 1970)

Een arme student te Dellef
Had weinig geld van zich zellef
Hij huwde een vrouw
Die werkte zich blauw
En hij kreeg van haar centen de hellef

Praktische Studie was ook de naam van de faculteitsvereniging van Civiele Techniek

Integriteitsbesef
(ollekebolleke, 1989)

Prettige Kerstdagen!
Dozen en wijnkistjes
reikt men mij aan
met vrijgevige hand.

Nevengeneugten van
Ambtenarijbaasjes
't Steekt op geen penning
In aannemersland

Werk op projectbasis
(ollekebolleke, 2004)

Eind van mijn inhuurtijd!
dus, zei de tussenpaus
zult u de voortzetting
zelf moeten doen

Dat is de charme van
Baasschap-ad-interim
U houdt de zorgen
En ik pak de poen

Knippen en zingen
(ollekebolleke, 2007))

Ooit in Amerika:
Mannen in kapperszaak
Zingen al wachtend
Een lied uit hun kop

Die soort vierstemmige
Knippen-en-scherenstijl
Noemt men sindsdien
Wereldwijd Barbershop

Grafschrift van de Gelegenheidsdichter
(kwatrijn, 2002)

Ik dichtte bij gelegenheid
mijn leven heel wat af
Helaas kreeg ik net niet de tijd
voor ‘t dichten van mijn graf

Wat vindt de zoon van de Gelegenheidsdichter?