Gelegenheidsdichter.nl

Driek van Wissen,
godfather van het snelsonnet. Hij is op 21 mei 2010 plotseling overleden tijdens een vakantie in Istanbul. Waardoor het magistrale gedicht Gloria Mundi van zijn hand ineens heel actueel werd.

Meer snelsonnetten op Gedichten.nl

Snelsonnet


Op de website www.gedichten.nl kan eenieder zijn poëtische zieleroerselen kenbaar maken. Eén rubriek is echter voorbehouden aan een zevental vormvaste dichters die elk één dag in de week een snelsonnet over een actualiteit publiceren. Een toelichting op oorsprong en vorm van het snelsonnet vindt u hier.

De Gelegenheidsdichter levert elke maandag een snelsonnet. Een selectie daaruit leest u hieronder. Na elk gedicht is het nieuwsfeit dat de aanleiding vormde kort toegelicht.

Bernlef

Een derde dichter die het licht zag dimmen
Na Komrij, Kopland eerder in dit jaar
Zijn werk zat strak en helder in elkaar
Wat er van rest is meer dan hersenschimmen

Al wist ik niet meer dat hij Marsman heette
En was ik de Pianoman vergeten

De schrijver en dichter J. Bernlef (pseudoniem van Hendrik Jan Marsman) is op 29 okt 2012 overleden. Hij had een omvangrijk oeuvre. Zijn bekendste werk was ‘Hersenschimmen’ uit 1984, dat ging over dementie. In 2008 schreef hij het Boekenweekgeschenk ‘De Pianoman’

Rutger Kopland

Er is opnieuw een dichter overleden
Die ook als psychiater roem genoot
Hij legde fijnbesnaard emoties bloot
Waarbij metriek en rijm er niet toe deden

Hij gaf ons heel pregnante beelden mee
Maar jonge sla, nog slap, in bedjes, nee

... De dichter Rutger Kopland, pseudoniem van hoogleraar en psychiater Rudi van den Hoofdakker overleed op 11 juli 2012. Hij publiceerde sinds 1966 meer dan 10 dichtbundels. Hij won diverse literaire prijzen, waaronder de P.C.Hooft-prijs. Een van zijn bekendste gedichten is ‘Jonge Sla’, waarvan de aanblik hem te machtig wordt. De slotregels ervan luiden: 'Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes, nee'..….

Komrij uitgeschreven

Op taalgebied een van de zwaargewichten
De canon van de verskunst kwam van hem
En net zo buitenissig als zijn stem
Schreef hij romans, kritieken en gedichten

Helaas, in Gerrits literair palet
Ontbreekt – en ja dat schrijnt - het snelsonnet

.... De veelzijdige schrijver Gerrit Komrij die in Portugal woonde is op 5 juli jl. op 68-jarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis overleden. Hij was de eerste Dichter des Vaderlands, en ook de samensteller van de gezaghebbende bloemlezing uit de Nederlandse poëzie vanaf de 12e eeuw, die als canon van de verskunst beschouwd kan worden..….


Rijksprentenkabinet

Het hectometerbord meldt snelheid ‘100’
Ernaast een bord dat ’90’ gebiedt
Maar ‘70’ blijkt de portaal-limiet
Ik voel me op de snelweg vaak bedonderd

Al ben ik als bestuurder vrij attent
Toch vang ik - balend - mij te vaak een prent

... Een rit over ’s Heeren wegen biedt tegenwoordig een gekmakende afwisseling van snelheidslimieten. Via portaalborden boven de weg zijn die vaak ook nog variabel, wat soms inconsistente informatie oplevert. Het vraagt opperste concentratie om al die wisselingen tijdig op te merken. En alle geautomatiseerde snelheidscamera’s leveren het Rijk een schat aan inkomsten op….

Urbi et Orbi

De paashaas die de eieren verstopt
De rijke brunch die we met geel versieren
Dat is wat we op deze dagen vieren
En bij Ikea wordt er druk geshopt

Meer kan men vaak van Pasen niet benoemen
Nou, ook misschien nog ‘dank u voor die bloemen’

... Op eerste Paasdag spreekt de Paus vanaf het balkon van de Sint Pieter zijn traditionele zegen uit voor de stad en voor de - inmiddels nogal geseculariseerde - wereld. Daarbij zal hij niet vergeten om Nederland te bedanken voor de bloemenversiering op het Sint-Pietersplein ...

Van Kooten en de Bie terugbeschouwd

’t Was dertig jaar sublieme televisie
Perfect gemaakt met minimaal budget
Trendwatchend en satirisch tot en met
En in het denkend volksdeel veel klandizie

Maar ’s zondags anno nu in februari
Lijkt toch het duo sterk op Gé en Arie

....De VPRO bracht op drie zondagavonden in februari 2012 het programma ‘Van Kooten en de Bie sloegen weer toe’. Een documentaire van Coen Verbraak over de betekenis en de totstandkoming van het werk van Van Kooten en de Bie, dat zo’n dertig jaar op zondagavonden toonaangevende televisie opleverde. Gé en Arie Temmes waren twee van hun types die indertijd de leeftijd hadden die zij nu zelf hebben....

Stroomopwaarts

Die Campert mag in een rivier geloven
waarvan de oorsprong liggen zou in zee
Maar die in kaart te brengen valt niet mee
Terwijl je je het rimram roeit naar boven

Gelukkig heeft mijn iPad vrij veel apps
Die kaart die pluk ik wel van Google Maps

.....Donderdag 22 januari was het Gedichtendag 2012, met als thema ‘Stroom’. De volgende strofe uit het gedicht ‘Credo’ van Remco Campert diende ter inspiratie:
‘ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen’....

Ontkenningsverbod

Turkije wil de waarheid graag vergeten
aangaande de Armeense volkenmoord
Ze vinden dat een te beladen woord
En met ontkenning sust men het geweten

Maar recht om foute meningen te uiten
dat moet je nooit bij wet uit willen sluiten

…… In Frankrijk is net een wet aangenomen om ontkenning van (’officieel erkende’) genocide strafbaar te stellen. Aanleiding was vooral de Armeense kwestie van een eeuw geleden. In Nederland heeft de ChristenUnie daartoe eveneens een initiatiefwetvoorstel ingediend, dat door de Kamer wijselijk is verworpen……

Blok aan het been

Stef Blok, mijn baas, sprak duidelijke taal:
'Een ambtenaar mag weigeren, Jeanine
Je houdt je aan de fractiediscipline
We dulden hier geen weigerliberaal!'

Hoewel ik doorgaans bij mijn standpunt blijf
Hou ik de poot in dit geval niet stijf

De VVD wilde conform het regeeraccoord blijven gedogen dat ambtenaren om principiële redenen mogen weigeren om homostellen te trouwen. Fractielid Jeanine Hennis-Plasschaert had graag de Groenlinks-motie gesteund die daar een eind aan wilde maken (en die dankzij de PVV toch werd aangenomen). Dus VVD-fractievoorzitter Stef Blok moest er flink in gaan om dissident stemgedrag te voorkomen. Inmiddels zijn ze beiden minister geworden.

Kleur bekennen

Ik wil graag tot een eigen oordeel komen
Als ik BN’ers zie op de tv
Maar voor een deel van hen valt dat niet mee
Die worden steeds gekleurder waargenomen

Hoezeer ik er mijn best ook voor wil doen
Ik kan hen niet meer los zien van Koefnoen

….In het satirische tv-programma Koefnoen worden bekende Nederlanders zo treffend geïmiteerd en gepersifleerd dat hun beeldvorming erdoor wordt beïnvloed…

Jan Rap en z'n maat

Krijgt u ze ook, die kromme mailberichten
Zo op het oog afkomstig van uw bank
Bedoeld als met een waarschuwende klank:
'Om U secure beveliging te dichten'

Als ik nou zo'n bericht eens mocht herzien
Dan ving die crimineel een factor tien!

... Internetcriminelen (vaak van buitenlandse nationaliteit) proberen via misleidende e-mailberichten toegangsgegevens van rekeninghouders te bemachtigen om daarmee bedragen over te kunnen hevelen naar eigen rekeningen. Deze berichten worden als spam verspreid, en vallen op door het krakkemikkige taalgebruik. Daardoor voelen zelfs argeloze internetbankierders meestal wel dat er iets niet klopt. ...

Geen gezicht

Een burka dragen mag niet meer op straat
De draagster krijgt een boete, zelfs een grote
Veel meer dan wie zijn potloodje ontblootte
(Want dat is geen bedreiging voor de Staat)

Betaal je je aan boetes niet graag scheel
Bedek dan wel het juiste lichaamsdeel