Keuze van lichte gedichten


Kortelings zelf gecreëerd  |  Hier als een blog geserveerd  |  Om het gemoed te verlichten

De website Gelegenheidsdichter.nl is eigendom van en gemaakt door Hendrik te Paske. Online sinds 2009. Deze homepage is een blog, waar recent werk met publieke strekking wordt gepubliceerd. De Gelegenheidsdichter schrijft ook maatwerk in opdracht, voor alle soorten gelegenheden. 

Gelegenheidsbericht 21 feb 2024

Even Apeldoorn bellen

Rijksmonument nog steeds

Schepping van Hertzberger

Trendsettend voor het

Kantoortuinidee

 

Mij bekruipt steeds meer een

Iconoclasmedrang

10 Jaar verloedering

Tijd voor plan B!

 

Centraal Beheer heeft het beroemde gebouw  van Herman Hertzberger
uit 1972 in het centrum van Apeldoorn ruim 10 jaar geleden verlaten. 
Sindsdien hebben na elkaar 3 ontwikkelaars tevergeefs geprobeerd
het een nieuwe functie te geven.
Vanwege het heiligheidskarakter (monumentstatus en het feit dat de
architect nog leeft) bestaat grote aarzeling bij het enige realistische alternatief:  sloop en nieuwbouw.

Inmiddels is het complex  omgeven met een dubbele afrastering, waardoor je je aan een Europese zuidgrens waant. Een schandvlek voor het stadsbeeld.

Gelegenheidsbericht 10 feb 2024

Marktplein Apeldoorn

Het was de keus van jan en alleman......
Men vond het Marktplein saai om te verpozen
Dus werden vier ontwerpbureaus gekozen
Die aan het schetsen gingen voor een plan

Dat leidde tot vier uitgewerkte pleinen
Die aan het lekenvolk zijn voorgelegd
De strijd is met gering verschil beslecht
De voorkeur van het volk was niet de mijne

Aldus is er een spantenkap verrezen
Een folly van megalomaan formaat
Die in zijn logheid gruwelijk misstaat
Een blijvend spijtobject, zo valt te vrezen

Het vroeg daarnaast een berg gemeenschapsgeld
Had eerst maar even Apeldoorn gebeld......

Gelegenheidsbericht 31 dec 2023

Nieuwjaarswens 2024

De wereld baart in deze jaren zorgen:
Migratiedrang door oorlog of klimaat
Ontvlambaarheid, online maar ook op straat
Behoeftigheid, herkenbaar of verborgen


Maar laten we ons steeds realiseren:
Wij wonen in een goed geregeld land
Met relatief niet heel veel aan de hand
Het valt nog democratisch te regeren

 

Je zult maar zelfs in Casa Bianca wonen
Een soort oase in een ruig bestaan
Daar kun je warm en droog naar binnen gaan
En je een aangename buur betonen

 

Het is een spiegel van de maatschappij
Ook hier zijn er bij tijd en wijle dingen
Die soms misschien wel even kunnen wringen
Maar toch te nietig zijn voor tobberij

 

We wensen de fortuinlijke Biancanen

Een fijne kerst en een gezond nieuwjaar

Veel goede woongemeenschap met elkaar
Met hopelijk meer vrolijkheid dan tranen 

Gelegenheidsbericht 30 nov 2023 

Writers Block?

De laatste maanden las ik vrij veel boeken
Ik dichtte slechts voor wie dat had verwacht:
Voor vrienden en vooral mijn nageslacht
Publieke verzen waren ver te zoeken

Dat meld ik hier met onbezwaard gemoed
Ik schreef altijd slechts bij gelegenheden
Waarvan ik dacht dat is een goede reden
En die zijn er nog steeds in overvloed

Wie weet wat binnenkort mijn aandacht boeit
Zodat wellicht mijn dichtader weer vloeit

Voor wie dat had verwacht

Een kleindochter van nu al 14 jaar

En bij die ene is het steeds gebleven

De kleinzonen die zijn ons om het even

Maar jij bent het uniekste exemplaar


Je schiet omhoog, je moeder al voorbij
enz....

Gelegenheidsbericht 22 mei 2023 

Appie is gegroeid

Wij hebben een vernieuwde Albert Heijn
Die ook aanzienlijk groter is geworden
Een jaar van graven, bouwen en veel borden
En een compleet herzien parkeerterrein

En ondertussen bleef de winkel open
Een schoolvoorbeeld van goede logistiek
Er was begrip en nauwelijks kritiek
Al moest je steeds wel weer wat anders lopen

De laatste weken was de winkel dicht
Toen stonden er vaak meer dan vijftig busjes
Voor afwerking en herinrichtingsklusjes
Er is daar een complex project verricht

Nu loop je niet meer op de automaat
En dus ontmoet je regelmatig buren
Die vragen - als ze naar de schappen turen -
Weet jij al waar de pindasaus nu staat?

De Etos-hoek is ook niet overbodig
Kortom, wat verder heeft een mens nog nodig!

Gelegenheidsbericht 11 mei 2023 

Gewoonlijk hoef ik niet vroeg op te staan
Zo af en toe maar gaat bijtijds de wekker
Al heb ik doorgaans zin er uit te gaan
Juist dan ligt net mijn bed ontzettend lekker
Ik zou dat kreng dan graag aan barrels slaan
Maar houd het slechts op balen als een stekker


Gelegenheidsbericht 26 apr 2023 

Zuiderzee

Twee oude vissers delen hun latijn:
'Flink vieren met zo'n joekel aan je lijn!'
'Nou, reken maar dat ik hier aan de dijk
Van Spakenburg niet voor een 

Deze versvorm heet 'Topo':
Vierregelig, rijmschema aabb, en eindigend op een topografische naam.
Harder is een schuwe, sterke zeevissoort, die ook in het IJsselmeer nog wel gevangen wordt.


Gelegenheidsbericht 14 apr 2023 

Vierenveertig

Meten en rekenen!
Ieder zijn vakgebied
Nee, ik was nooit in dat
Dichtwerk een held

Deswege heb ik als
Kwantitatieveling
Hier slechts het aantal
Syllabes geteld

Gelegenheidsbericht 7 apr 2023 

Afbakvers 35

Op de mooie paarse heide
Loopt een roedel wolven rond
Jager Hubert en zijn hond
Trekken doelgericht ten strijde

Maar op die bedekte heidag
Ziet hij plots een lichtend kruis
Dat nabij komt met gedruis
Het is ook nog Goede Vrijdag

Op een woeste wolvenkop
Wijst het lichtobject naar boven
Hubert gaat meteen geloven
Dit is vast een teken: stop

Holy moly, zegt het voort
Dit is een beschermde soort

Op de website Het Vrije Vers is het afbakvers een populair item. Eén dichter geeft de aanzet tot een gedicht, en anderen worden uitgenodigd het binnen aangegeven kaders af te maken. Voor dit gedicht waren de eerste 2 regels gegeven, zonder verdere kaders. 

Volgens de legende kreeg de adellijke jager Hubertus op Goede Vrijdag een groot hert in het vizier, met tussen het gewei een lichtend kruis. Hij hoorde een stem die hem vroeg waarom hij met zulke nutteloze dingen bezig was. Hij bekeerde zich en werd later bisschop van Maastricht en nog later heilig verklaard.

Gelegenheidsbericht 3 april 2023

Wopke's perspectief

Mijn lijsttrekkerschap werd een feit
Toen Pieter en Hugo niet mochten
Nadat hun duel was bevochten
Men zag mijn inschikkelijkheid

Want dat is een eerste vereiste
Voor boegbeelden van de partij
Geen visie, dat laat de mens vrij
Dat blijkt door de jaren het wijste

Daarnaast luidt mijn standaard-devies:
Snel aanpakken - dat levert stemmen -
Maar ook tegelijkertijd remmen
Waarmee ik een middenweg kies

Die boeren hou ik niet meer koest
Sinds Caroline op is gaan stomen
Come-backkansen zie ik niet komen
Met mij krijgt de peiling geen boost

Ik kan dus mijn lot wel voorspellen
Ik ga vast McKinsey maar bellen

Gelegenheidsbericht 31 mrt 2023

Binnenstebuiten

Soms kijk ik naar Binnenstebuiten
En zie daar dan steeds weer zo'n stel
In ketelhuis, loft of kapel
Dat niet hoeft te kijken op duiten

Hoe hij toen dat pand had gespot
Hoe zij op die kapspanten kickte
Hoe hij die plavuizenvloer bikte
Toen ja werd gezegd op hun bod

Ik gun ze hun mooie paleisje
Met uitzicht op polder of plein
Hun stoelen in zacht karmozijn
En kunst van een India-reisje

Maar wat me onmetelijk stoort:
De ronkende taal van die paren
Waarin ze hun blijdschap verklaren
Met al wat ze hebben gescoord

Dan wil - slechts met moeite te stuiten -
Mijn binnenste krachtig naar buiten

Voor eerder gepubliceerde gedichten: Zie Goud van Oud