Keuze van lichte gedichten


Kortelings zelf gecreëerd  |  Hier als een blog geserveerd  |  Om het gemoed te verlichten

De website Gelegenheidsdichter.nl is eigendom van en gemaakt door Hendrik te Paske. Online sinds 2009. Deze homepage is een blog, waar recent werk met publieke strekking wordt gepubliceerd. De Gelegenheidsdichter schrijft ook maatwerk in opdracht, voor alle soorten gelegenheden. 

Gelegenheidsbericht 22 mei 2023 

Appie is gegroeid

Wij hebben een vernieuwde Albert Heijn
Die ook aanzienlijk groter is geworden
Een jaar van graven, bouwen en veel borden
En een compleet herzien parkeerterrein

En ondertussen bleef de winkel open
Een schoolvoorbeeld van goede logistiek
Er was begrip en nauwelijks kritiek
Al moest je steeds wel weer wat anders lopen

De laatste weken was de winkel dicht
Toen stonden er vaak meer dan vijftig busjes
Voor afwerking en herinrichtingsklusjes
Er is daar een complex project verricht

Nu loop je niet meer op de automaat
En dus ontmoet je regelmatig buren
Die vragen - als ze naar de schappen turen -
Weet jij al waar de pindasaus nu staat?

De Etos-hoek is ook niet overbodig
Kortom, wat verder heeft een mens nog nodig!

Gelegenheidsbericht 11 mei 2023 

Gewoonlijk hoef ik niet vroeg op te staan
Zo af en toe maar gaat bijtijds de wekker
Al heb ik doorgaans zin er uit te gaan
Juist dan ligt net mijn bed ontzettend lekker
Ik zou dat kreng dan graag aan barrels slaan
Maar houd het slechts op balen als een stekker

Gelegenheidsbericht 26 apr 2023 

Zuiderzee

Twee oude vissers delen hun latijn:
'Flink vieren met zo'n joekel aan je lijn!'
'Nou, reken maar dat ik hier aan de dijk
Van Spakenburg niet voor een 


Deze versvorm heet 'Topo':
Vierregelig, rijmschema aabb, en eindigend op een topografische naam.
Harder is een schuwe, sterke zeevissoort, die ook in het IJsselmeer nog wel gevangen wordt.


Gelegenheidsbericht 14 apr 2023 

Vierenveertig

Meten en rekenen!
Ieder zijn vakgebied
Nee, ik was nooit in dat
Dichtwerk een held

Deswege heb ik als
Kwantitatieveling
Hier slechts het aantal
Syllabes geteld

Gelegenheidsbericht 7 apr 2023 

Afbakvers 35

Op de mooie paarse heide
Loopt een roedel wolven rond
Jager Hubert en zijn hond
Trekken doelgericht ten strijde

Maar op die bedekte heidag
Ziet hij plots een lichtend kruis
Dat nabij komt met gedruis
Het is ook nog Goede Vrijdag

Op een woeste wolvenkop
Wijst het lichtobject naar boven
Hubert gaat meteen geloven
Dit is vast een teken: stop

Holy moly, zegt het voort
Dit is een beschermde soort


Op de website Het Vrije Vers is het afbakvers een populair item. Eén dichter geeft de aanzet tot een gedicht, en anderen worden uitgenodigd het binnen aangegeven kaders af te maken. Voor dit gedicht waren de eerste 2 regels gegeven, zonder verdere kaders. 

Volgens de legende kreeg de adellijke jager Hubertus op Goede Vrijdag een groot hert in het vizier, met tussen het gewei een lichtend kruis. Hij hoorde een stem die hem vroeg waarom hij met zulke nutteloze dingen bezig was. Hij bekeerde zich en werd later bisschop van Maastricht en nog later heilig verklaard.

Gelegenheidsbericht 3 apr 2023 

Wopke's perspectief

Mijn lijsttrekkerschap werd een feit
Toen Pieter en Hugo niet mochten
Nadat hun duel was bevochten
Men zag mijn inschikkelijkheid

Want dat is een eerste vereiste
Voor boegbeelden van de partij
Geen visie, dat laat de mens vrij
Dat blijkt door de jaren het wijste

Daarnaast luidt mijn standaard-devies:
Snel aanpakken - dat levert stemmen -
Maar ook tegelijkertijd remmen
Waarmee ik een middenweg kies

Die boeren hou ik niet meer koest
Sinds Caroline op is gaan stomen
Come-backkansen zie ik niet komen
Met mij krijgt de peiling geen boost

Ik kan dus mijn lot wel voorspellen
Ik ga vast McKinsey maar bellen

Gelegenheidsbericht 31 mrt 2023 

Binnenste Buiten

Soms kijk ik naar Binnenstebuiten
En zie daar dan steeds weer zo'n stel
In ketelhuis, loft of kapel
Dat niet hoeft te kijken op duiten

Hoe hij toen dat pand had gespot
Hoe zij op die kapspanten kickte
Hoe hij die plavuizenvloer bikte
Toen ja werd gezegd op hun bod

Ik gun ze hun mooie paleisje
Met uitzicht op polder of plein
Hun stoelen in zacht karmozijn
En kunst van een India-reisje

Maar wat me onmetelijk stoort:
De ronkende taal van die paren
Waarin ze hun blijdschap verklaren
Met al wat ze hebben gescoord

Dan wil - slechts met moeite te stuiten -
Mijn binnenste krachtig naar buiten

Gelegenheidsbericht 28 mrt 2023 

Keek op de Week

Veel humor, taalgevoel en profetie
Bij duiders van zo'n dertig jaar geleden
Studenten reisden pas weer naar hun steden
Na afloop van Van Kooten en De Bie

Want als je toen op dat moment niet keek
Dan was je weer niet 'op the point' die week

.....Naar aanleiding van het overlijden Wim de Bie op 27 mrt 2023.
'Op the point zijn' was een bekende uitdrukking uit het repertoire van Jacobse en Van Es....

Gelegenheidsbericht 26 mrt 2023 

Zomertijd

Dit weekend wordt de klok een uur verzet
En dat er dan artikelen verschijnen
Dat die traditie beter kan verdwijnen
Is ondertussen haast een soort van wet

Zo gaat een huiselijke vraag verloren:
Hoe was het Bep, naar achter of naar voren?

Gelegenheidsbericht 23 mrt 2023 

Maatwerk

Je wordt wat ouder en wat minder strak
Toch moet je soms wel nette kleren dragen
Maar in confectie kun je niet goed slagen
De oplossing: een aangemeten pak

Het allerbeste wat je dan kunt doen
In Wilp bij Zoomers vragen naar Jeroen

Gelegenheidsbericht 22 mrt 2023 

De Zaporozje-kozakken

.....Dit is een kopie van het originele schilderij van Ilja Repin. Het is geschilderd als rekwisiet voor een operavoorstelling in een iets bescheidener formaat. Mijn zoon kocht het indertijd in Berlijn, en sindsdien siert het zijn woonkamer....

Brief aan de sultan

....De Russische schilder Ilja Repin schilderde  in 1890 dit beroemde tafereel van rond 1670. De Zaporozje-kozakken (uit Oekraine)  formuleren een scabreus antwoord op de brief van de Ottomaanse sultan Mehmet IV met eis tot overgave.
De geschiedenis herhaalt zich in deze tijden....

Gelegenheidsbericht 15 mrt 2023 (Statenverkiezingen)

In alle Staten

Ik wil hier mijn herzieningsplan verklappen:
Aan Kamerfracties zijn er nu te veel
Veel nutteloze spreektijd is hun deel
Ik denk aan een verkiezing in twee stappen

De eerste ronde gaat zoals voorheen
Partijen mogen zich verkiesbaar stellen
We kiezen en dan gaan ze stemmen tellen
Dat leidt tot zetels of misschien geen een

Die fracties gaan zich desgewenst verbinden
Omdat de tweede stap een drempel eist
Dat moet dan leiden tot een nieuwe lijst
Waar minimaal 10 zetels zijn te vinden

En na een maand volgt dan de tweede ronde
Met unie-lijsten die daaraan voldoen.
De kiezer kiest daaruit zijn kampioen
Zo wordt de eindbezetting dus gevonden

De Eerste Kamer wordt dan ook gekozen
Uit lijsten van dezelfde unie-clubs
Op één dag heb je dan de hele bups
Die wij te zijner tijd ook samen lozen

Slechts wie gekozen is met voorkeurstemmen
Blijft - als hij breken mocht met zijn partij -
Er voortaan op een eigen zetel bij
Wellicht zal dat de splitsingsneiging remmen

Provincies krijgen zo een echte kans
Verkiezing samen met de Waterschappen
De Kamers zullen die dan minder gappen
Dat brengt het landsbestuur meer in balans


....Het grote aantal fracties in de Kamers, en de neiging tot afspliting met behoud van zetel wordt in brede kring als bezwaar gezien van het huidige kiesstelsel. Het invoeren van een kiesdrempel heeft als belangrijk nadeel dat nieuwe partijen nauwelijks een kans krijgen. Het feit dat de Provinciale Statenleden nu tussentijds de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen leidt bij de verkiezing af van de focus op provinciale taken. En draagt bij aan ongewenste politisering van de Eerste Kamer....

Gelegenheidsbericht 12 mrt 2023

Gelegenheidsdichter 2.0

In 2009 betrad ik Het Net
Voorzien van een site om mijn dichtwerk te tonen
Die kreeg ik door simpel een format te klonen
En zelf zo'n ding vullen was leuk tot en met

Maar html-code is wat omslachtig
De aanpassing kostte mij steeds vrij veel tijd
Ik raakte na jaren de tools ervoor kwijt
Hij werd gedateerd, ook al oogt hij nog prachtig

Inmiddels zijn andere diensten voorhanden
De bouw is met Google een fluit van cent
En idem de aanpassing van de content
Dus zo heeft dan toch 2.0 kunnen landen

De kleinzoon van toen - nummer 2 in de rij -
Is nu van zichzelf al mijn kruin ruim voorbij

Gelegenheidsbericht 11 mrt 2023

Polderen

Het waterschapsbestuur is van ons allen
Van boer en burger, stedeling incluis
Geborgde zetels horen daar niet thuis
Die feodale trek dient te vervallen

Het is van groot belang voor de natuur
Dat waterstanden in de bodem stijgen
Om rijkere schakeringen te krijgen
En ook weer vogelrijkdom op den duur

Dus kies partijen die daarvoor gaan strijden
Niet wijken voor de agro-industrie
Niet luisteren naar volksdemagogie
En poldermacht nog verder willen spreiden

Ontpoldering - mits letterlijk bedoeld -
Voorkomt dat vloed de dijken overspoelt

....Polderen is het oer-Hollandse fenomeen van overleg om compromissen te zoeken bij conflicterende belangen. In mei 2022 dienden GroenLinks en D66 een initiatiefwet in om de (7 à 9) geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen. De wet is afgezwakt aangenomen. Vanaf komende verkiezing resteren nog slechts 2 geborgde zetels voor de landbouwbelangen en 2 voor natuurbelangen. Het bedrijfsleven heeft geen geborgde zetels meer....

Gelegenheidsbericht 4 mrt 2023

Open structuur

Toch iets te zwaars getild
Rugwervelinzakking
Uitslag van dichtheidsscan:
Bot te poreus

Eenmaal per week een pil
Alendroninezuur
Voor een plezierdichter
Geen slechte keus!

Gelegenheidsbericht 2 mrt 2023

Algoritme

Je hoort er regelmatig over praten
Er is iets duisters en ongrijpbaars aan
Het scant discreet waarheen jouw gangen gaan
En houdt je koopgedrag ook in de gaten

Neem YouTube, waar je soms een filmpje zoekt
Bijvoorbeeld als er weer iets valt te klussen
De keus is formidabel, maar intussen
Wordt elke klik wel op jouw naam geboekt

Vervolgens stromen de suggesties binnen:
Hoe leg je ondervloer voor laminaat
Hoe programmeer je slim je thermostaat
Het lijkt je puur op kluswerk vast te pinnen

Maar gaat-ie jou plots legofilms serveren
Dan had je vast een kleinkind te logeren

Gelegenheidsbericht 21 jan 2023

Heel veel in huis

Raad-van-Bestuur-diner
Aanleiding: quotumplicht
Drie kandidaatvrouwen
Schoven graag  aan

Eén toonde meer dan diep
Decolleté-inzicht
Daarom verkoos de Raad
Haar voor de baan